Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Formularz zgłaszania błędów

Generator wniosków do programu

Wsparcie w ramach dużego bonu

Program pilotażowy – edycja 2015


Wprowadzanie szczegółów zgłoszenia
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy *
e-mail kontaktowy *
Numer wniosku (IdW) *
Instytucja *
Rodzaj problemu *
Opis problemu *
Maksymalna ilość znaków:
Miejsce występowania problemu (moduł/zakładka/pole)*
Proszę podać dane dotyczące systemu operacyjnego i przeglądarki
System operacyjny *
inny? podaj jaki:
Przeglądarka internetowa *
wersja:
Czy problem się powtarza za każdym razem przy tych samych warunkach? * Tak
Nie

* wymagane